Gjuha / Language
Kërko
alt

PRODUKETET DHE SHËRBIMET

: inxhinierim

: planifikim

: prodhimi i strukturave të çelikut për ‘switchyards’

: instalimi

: testimi në terren, komisionimin dhe fillimin e aktivitetit

: mirëmbajtje

: transportin e ngarkesave konvencionale dhe të veçanta