Gjuha / Language
Kërko

        ABB është një udhëheqës në energji dhe automatizimin e teknologjive mundësojnë shërbim dhe të industrisë së konsumatorëve për të përmirësuar performancën, ndërsa ulja e ndikimit në mjedis. Grupi i kompanive të ABB-së operon 100 vende dhe ka punonjës rreth 117.000 njerëz.

 alt

Produktet e fuqisë
Produktet e fuqisë janë komponentët kyçe për transmetimin dhe shpërndarjen energjisë elektrike. Korporata ndahet në prodhimin për transformatorët, ndërprerësit e qarkut, kabllot dhe pajisjet shoqëruese. Ajo gjithashtu ofron të gjitha shërbimet e nevojshme për të siguruar ecurinë e prodhimeve dhe të zgjerojnë jetëgjatësinë e tyre.

 alt

Sistemi i Energjisë
Sistemi i energjisë ofron sisteme mbrojtëse dhe shërbime për bartjen e energjisë dhe shpërndarjen e saj në rrjet, dhe për centralet e energjisë. Nënstacionet dhe nënstacionet e sistemeve të automatizimit janë territore kryesore. Theksim të veçantë përmban sisteme të bartjes të rrymës alternative (FACTS), sisteme të tensioni të lartë të rrymës njëkahore (HVDC) dhe rrjetet për menaxhimin e sistemeve. Në prodhimin e fuqisë, Sistemet e Fuqisë ofrojnë për instrumentacion, rregullim dhe elektrizimin e centraleve të fuqisë.

 alt

Produkte të tensionit të ulët
Dega për Produkte të tensionit të ulët prodhon ndërprerës të qarqeve për tension të ulët,  qelës, produkte për kontrollim, pajisje shtesë për instalime, shtëpiza dhe sisteme kabllore për të mbrojtur njerëzit, instalime dhe pajisje elektronike nga mbingarkimi elektrik. Kjo degë bënë që sistemet KNX të integrohen dhe automatizojnë instalimin elektrik të ndërtesës, sistemin e ventilimit, dhe sigurinë me rrjetën e komunikimit për të dhëna.

 

 

 Automatizimi i proceseve

Qëllimi kryesor i biznesit të ABB-së  është që konsumatorëve të siguroj produkte dhe zgjidhje për instrumentacion, automatizim dhe optimizim të proceseve industriale. Industritë që shërbehen janë ato të naftës dhe gazit, fuqisë, kemikalet dhe farmaceutika, letra, metalet dhe mineralet, marinë. Përfitimet kyçe të konsumatorëve janë përmirësim të vlerës së produktit dhe kursime të energjisë.