Gjuha / Language
Kërko

        Themeluar më 1992 në Zagreb, është i specializuar në projektimin elektrik, realizimin e projekteve, lëshuarjen në punë dhe testimin, riparim dhe shërbim.

        Kemi referenca në disa shtete të botës, njashtu edhe në tregun vendor, ku VIN-projekt është i njohur si një kompani e besueshme dhe me eksperiencë, me një histori të projekteve shumë të suksesshme.

        Stafi jonë përbëhet prej inxhinierëve të arsimuar,ku njohuria e tyre dhe eksperienca e mbulojnë tërë aktivitetin tonë, duke ofruar klientëve zgjidhjen më të mirë.

alt

    Përgjatë viteve kemi mbledhur njohuri të madhe në disa fusha specifike të teknologjisë si:

·         Ciment dhe Gëlqere

·         Ushqim dhe Pije

·         Naftë dhe gaz

·         Energji dhe Shpërndarje të fuqisë

·         Miniera

·         Ndërtim anijesh

·         Përpunim druri

 

    Produktet tona të rëndësishme dhe shërbimet janë si më poshtë:

 

·         Prodhimi i automatizuar dhe proceset

 

·         Mbikëqyrja dhe sistemet e kontrollit industrisë dhe të qendrave të prodhimit të energjisë

·         Ngasësit e elektromotorëve

 

·         Automatizimi i ndërtesave

 

·         Menaxhimi i energjisë

        VIN-Projekt është i dedikuar për prodhimin e produkteve të cilësisë më të lartë dhe të shërbimeve. Ne jemi të certifikuar nga ISO me standardin 9001.
Për më shumë informacion ju lutemi vizitoni faqet tona të dedikuara për aktivitetet tona dhe listën tonëreferencave.