Gjuha / Language
Kërko
        Konektorët e sigurt për lidhje elektrike përbëjnë thelbin e produkteve tona dhe kanë qenë thelbi i saj që nga themelimi i kompanisë. Megjithatë, lidhjet e mira me konsumatorët janë po aq të rëndësishme për Wieland: Kjo vlen njëlloj për marrëdhëniet me klientët dhe në kuadër të kompanisë.
alt
Wieland në mbarë botën
        Me një staf të përgjithshëm prej gati 2000 njerëzve, Grupi Wieland është në të gjitha kontinentet. Me degët e saj në Britaninë e Madhe, Francë, Spanjë, Itali, Poloni, Kanada, SHBA, Kinë dhe Danimarkë, pozita e saj ndërkombëtare flet për veten. Me përfaqësues të shumta, Wieland Holding është aktive në pothuajse të gjitha vendet strategjike të rëndësishme.
alt