Gjuha / Language
Kërko
   
Elektro DT Projekt
Rr. Vushtrrisë, Nr. 4,10000 Prishtinë, Kosovë

Tel:      +377 (44) 200 551
            +386 (49) 321 397

Fax:     +381 (38) 544 321

Email: info  A T  elektrodtprojekt  D O T  com

Web:   www.elektrodtprojekt.com

 

Kontakti

Enter Verification Code